maandag

René Vis - Liedjesmaker & Dichter

Welkom op de website van René Vis, liedjesmaker en dichter uit Haarlem. Hier aan de rechterkant staan de links naar mijn Liedjes. Door een klik op een titel kun je het liedje gaan beluisteren, met daaronder de tekst. Via de pijl linksboven in je scherm keer je daarna weer terug naar deze beginpagina.

Via Albums op Bandcamp hierboven kom je bij het overzicht van mijn albums op Bandcamp: vier waarop de liedjes staan uit de lijst hier aan de rechterkant en twee oudere albums. Rechts onderaan deze pagina kom je bij mijn Gedichten terecht.

Haarlem, september 2023

Reacties kunnen gestuurd worden naar: vis.rene@gmail.com

Achterdochtbestrijding

Gegroet, verzuurde sceptici
thans kunt u zich verblijden
kijk naar de horizon en zie
welk voertuig aan komt rijden

Na jaren vol van argwaan volgt hier een mooie tijding
want het betreft de wagen van de Achterdochtbestrijding

Menigeen in onze stad
is al die sluwe plannen zat
niet langer heimelijk beweren
of achterbaksheid genereren

Zodat de maatschappijmachine
vol openheid ons zal bedienen
totdat men zonder vinden zocht
naar ’t laatste restje achterdocht

Het is, verbeten critici
niet langer te vermijden
de wagen arriveert nu die
een eind maakt aan ons lijden

Voorgoed verlost zijn wij straks van wantrouwende kastijding
ontvang hen met een luid applaus: de Achterdochtbestrijding

Maar toen het voertuig bijna stopte
keek de chauffeur opzij
vermoedend dat er iets niet klopte
reed hij ons snel voorbij

© René Vis

Afscheid Van Een Huis

Ook het huis is overleden
nu die er woonden niet meer zijn
verdwenen stappen op de treden
de telefoon een dode lijn

Alle meubels staan nog net
als men ze toen heeft neergezet
een maandenlang verlaten stoel
geeft ons een akelig gevoel

De woning wordt nu leeggehaald
de huur de laatste keer betaald
nooit meer die vertrouwde geur
dan sluiten wij voorgoed de deur

Maar straks zal het huis weer leven
en wappert er opnieuw de vlag
het zal weer dagelijks thuiskomst geven
dan klinkt er weer een kinderlach

© René Vis

Beloond

Vaak moest zij in De Aap logeren
ook haar eten kreeg zij daar
een bitter bord gebakken peren
stond dan altijd voor haar klaar

In de hoek waar klappen vallen
liep zij regelmatig rond
op haar zoektocht naar getallen
was dertien wat zij meestal vond

Vaak moest zij in De Aap logeren
het verblijf beviel haar slecht
en het bord gebakken peren
werd nooit haar lievelingsgerecht

Maar Het Land van Melk en Honing
heeft haar nu asiel verleend
het is te zien als een beloning
voor al haar tranen ooit geweend

© René Vis

Bezoek

Vanaf de tijd van zijn pensioen
wist hij soms weken niets te doen
toch was hij vroeger zeer actief
de ledigheid bracht ongerief

Zijn vrouw was niet meer onder ons
hij was verstoken van respons
één kopje koffie voortaan maar
in plaats van twee, dat was wel raar

Agenda’s kocht hij maar niet meer
een lege pagina deed zeer
terwijl hij eerst op ieder blad
wel twee vergaderingen had

Daar zat hij dan in het tehuis
te wachten bij de kleurenbuis
met alle tinten dof als lood
er kwam bezoek: het was de dood

© René Vis

Boom

Hij stond er bijna vijftig jaren
de boom in oma’s achtertuin
niemand kwam er met bezwaren
of stak toen ooit de klachtbazuin

De tijd gegroefd in alle takken
is er door kinderen vaak verdaan
wie dacht er serieus aan hakken ?
dat kon eenvoudig niet bestaan

De jeugd van toen is nu volwassen
een generatie kwam daarna
hun grootje moest helaas verkassen
geen Tarzankreten meer, maar ja

De vooruitgang zal niet stoppen
hier komt een modernistisch pand
de eerste lente zonder knoppen
maar vol van zakelijk verstand

Daar ligt de boom in vele blokken
bundels takken staan er naast
de laatste klimmers zijn vertrokken
de ontwikkelaar heeft haast

© René Vis

Boze Brief

Vrees mij, lees mij
ik ben een boze brief
ieder woord een vredesmoord
van jouw voormalig lief

Ga maar voor mij zitten want
ik ben een brief mét achterkant
die ook geheel beschreven is
wat je zult lezen is niet mis

Al lees je mij pas na een tijd
ooit wint jouw nieuwsgierigheid
mijn zinnen blijven wachten

Ben je met mij lezen klaar
betreur, verscheur, doe alles maar
ik blijf in jouw gedachten

Vrees mij, lees mij
ik ben een boze brief
de schrijver komt
geen teen ontkromd
door mij aan zijn gerief

© René Vis