Verliezingsdag

De roodgestipte uitgevouwen lijsten,
op de politieke voorkeur
van de kiezers gesorteerd,
laten, terwijl de dag veravond,
door het geknars van kandidatentanden
de spanning
meer, want luider, hoorbaar zijn

Wanneer dan, door verschil in hoogte
van de stapels uitgebrachte stem,
zich de waarheid heeft getoond,
spreekt de daaruit blijkende verliezer,
in met moed gevulde schoenen,
sip van toon
zijn aanhang toe

En de overwinnaar slaat
zijn eerder politieke gade gade
quasi mededogend maar
meedogenloos
De vuist haast overstromend
door zijn lach