maandag

Zevenenzestig

Je weet nog goed
hoe jullie in de Opel
die door je opa werd bestuurd
over de Holterberg reden

Je weet nog goed
de wandelingen
tussen velden graan
in dragelijke avondzomer

Denk je daar weer aan
komt In The Summertime
vanuit de autoradio

Terwijl dat drie jaar later
pas een hit werd

toen er al zoveel anders was

© René Vis