maandag

Verliezingsdag

De roodgestipte uitgevouwen lijsten
op de politieke voorkeur
van de kiezers gesorteerd
laten, terwijl de dag veravond
door het geknars van kandidatentanden
de spanning
meer, want luider, hoorbaar zijn

Wanneer dan, door verschil in hoogte
van de stapels uitgebrachte stem
zich de waarheid heeft getoond
spreekt de daaruit blijkende verliezer
in met moed gevulde schoenen
sip van toon
zijn aanhang toe

En de overwinnaar slaat
zijn eerder politieke gade gade
quasi mededogend maar
meedogenloos

De vuist haast overstromend
door zijn lach

© René Vis