maandag

Stil Verdriet

Bloemen houden van de mensen
maar dat klinkt een beetje dwaas
om elkaar geluk te wensen
zetten wij hen in een vaas

Nadat zij zijn afgesneden
is stil verdriet misschien al groot
spoedig zijn zij overleden
zij wachten prachtig op de dood

Aan het einde van hun dagen
hangen zij weemoedig neer
om zich wellicht af te vragen:
waarom gebeurt dit telkens weer ?

Zouden wij van bloemen houden
als zij puur voor hún genot
óns massaal vermoorden zouden ?
is dit gewoon het bloemenlot ?

© René Vis