maandag

Schichten Van Donar

Als Donar, God van de Donder
in woede ontstoken
met zijn wagen in razende vaart
voort wordt getrokken door de twee bokken
in het donker van de aardzwarte nacht

En Mjöllnir, zijn magische hamer
geworpen wordt
waardoor bliksem ontstaat
die de wereld met geseling straft

Dan heeft de nietige mens
onder de boom geen verweer

De vlieger van Benjamin Franklin ten spijt
flitsen de schichten
en belichten de duisternis
in de laatste secondes

van in de ogen der Goden
nietig bestaan

© René Vis