vrijdag

OchtendkaravaanWeg van huis, ver van spontaan
om weer naar hun baan te gaan
elke dag sluiten zij aan
in de ochtendkaravaan

Zie ze daar toch steeds weer staan
om opnieuw op weg te gaan
mooie dromen naar de maan
in de ochtendkaravaan

Als zij weer hun wijk uitrijden
altijd rond dezelfde tijd
is het lot niet te vermijden
't is een soort van zekerheid

Toch blijft hij nog hopen
is hij op een dag echt vrij ?
gaat die deur nog open ?
tijd gaat snel voorbij

Weg van huis, ver van spontaan
om weer naar zijn baan te gaan
elke dag sluit hij weer aan
in de ochtendkaravaan

Hoe lang zal hij hier nog staan ?
in de ochtendkaravaan

© René Vis