maandag

Bezoek

Vanaf de tijd van zijn pensioen
wist hij soms weken niets te doen
toch was hij vroeger zeer actief
de ledigheid bracht ongerief

Zijn vrouw was niet meer onder ons
hij was verstoken van respons
één kopje koffie voortaan maar
in plaats van twee, dat was wel raar

Agenda’s kocht hij maar niet meer
een lege pagina deed zeer
terwijl hij eerst op ieder blad
wel twee vergaderingen had

Daar zat hij dan in het tehuis
te wachten bij de kleurenbuis
met alle tinten dof als lood
er kwam bezoek: het was de dood

© René Vis