maandag

Achterdochtbestrijding

Gegroet, verzuurde sceptici
thans kunt u zich verblijden
kijk naar de horizon en zie
welk voertuig aan komt rijden

Na jaren vol van argwaan volgt hier een mooie tijding
want het betreft de wagen van de Achterdochtbestrijding

Menigeen in onze stad
is al die sluwe plannen zat
niet langer heimelijk beweren
of achterbaksheid genereren

Zodat de maatschappijmachine
vol openheid ons zal bedienen
totdat men zonder vinden zocht
naar ’t laatste restje achterdocht

Het is, verbeten critici
niet langer te vermijden
de wagen arriveert nu die
een eind maakt aan ons lijden

Voorgoed verlost zijn wij straks van wantrouwende kastijding
ontvang hen met een luid applaus: de Achterdochtbestrijding

Maar toen het voertuig bijna stopte
keek de chauffeur opzij
vermoedend dat er iets niet klopte
reed hij ons snel voorbij

© René Vis